การล้อมเมืองในสงครามโลกครั้งที่สอง

สะพานแรกจะเกาะ Buda และ Pest เข้าด้วยกันอย่างถาวร บูดาเปสต์เป็นเมืองของสะพาน แต่Széchenyi Chain Bridge เป็นคุณย่าของพวกเขาทั้งหมด 2392 ในมันกลายเป็นครั้งแรกที่เชื่อมต่อกันอย่างถาวรและบูดาเปสต์ ได้รับการว่าจ้างจากชาวฮังการีนับหลังจากที่มีชื่อว่าสะพานแขวนยาว 375 เมตรได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวอังกฤษ

และสร้างขึ้นภายใต้การดูแลของชาวสกอต เช่นเดียวกับสะพานบูดาเปสต์เดิมถูกเป่าขึ้นในระหว่างการล้อมเมืองในสงครามโลกครั้งที่สอง การเปลี่ยนที่คล้ายกันในวงกว้างเปิดให้มีการเข้าชมในปีพ. ศ. 2490 สะพานเป็นที่งดงามที่สุดในตอนกลางคืนเมื่อส่องสว่างเต็มที่