ประสบปัญหาทางเดินอาหารในชีวิต

หนึ่งในห้าคนทั่วโลกที่จะประสบปัญหาทางเดินอาหารในชีวิตของพวกเขาเกือบหนึ่งในสามยังคง undiagnosed เนื่องจากการขาดการทดสอบที่เชื่อถือได้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความไวสูงและอัตราส่วนของสัญญาณต่อเสียงในการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนในลำไส้ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าในพื้นที่ของการผลิตก๊าซในลำไส้

นี่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ของเราอาจช่วยแก้ปัญหาความลึกลับของลำไส้เล็กและช่วยให้ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถหาข้อมูลวินิจฉัยหรือรักษาอาการที่เป็นประโยชน์ได้ ผลจากการทดลองครั้งแรกของมนุษย์พบว่ากระเพาะอาหารจะปลดปล่อยสารเคมีออกซิเดชั่นเพื่อทำลายและสลายสารประกอบต่างประเทศที่อยู่ในกระเพาะอาหารได้นานกว่าปกติ กลไกภูมิคุ้มกันดังกล่าวไม่เคยมีรายงานมาก่อน